Het is de bedoeling dat op deze pagina de meest gebruikte, of leukste Westfriese woorden komen, met daarmee ook de betekenis van het woord.

Aangezien het Westfriese dialect uit heel veel woorden bestaat is het voor ons onmogelijk om alle woorden hier te vermelden, daarom hebben wij hiervoor uw hulp nodig. Wanneer u een mooi en typische Westfries woord of uitdrukking kent, met de daarbij behorende betekenis, dan kunt u deze naar ons opsturen door het volgende formulier in te vullen. Wij zullen dan proberen dit zo snel mogelijk te publiceren in deze rubriek.

Selecteer een letter om de daarbij behorende woorden of uitdrukkingen te zien:

 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 H 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 T 
 U 
 V 
 W 
 X 
 Y 
 Z 
Woord / Uitdrukking Betekenis Opgestuurd door
anwoizinge aanwijzingen S. Koenen
aaiere eieren Jos Buisman
aan stonds zodrekt Inge
aars iets wat anders is Truus Duijn
aarsom andersom Jan Burger
Achterstag Waarschijnlijk het laatste (achterste) bed (van een stuk land bedden, met planten. Loek
altemet af en toe Paulien Brouwer
altemeteres af en toe Piet den Hartog
altoid altijd Jan Burger
ampart appart Dick Haan
ân z'n labberend aan het einde van zijn latijn Rina
aâr ander anon
aârs anders anon
achteranskaite treuzelen Danielle Munnik
achterkousig achterbaks, bekrompen Jos Buisman
achterlast sterke drang tot ontlasting B. de Wilde
achternei achterna anon
aizer ijzer Danielle Munnik
aker emmer Danielle Munnik
alderlangst languit Danielle Munnik
allegaar allemaal anon
allien(d)ig alleen, slechts anon
anwaaier oplawaai, oorveeg anon
aref 1 en een half, of anderhalf Jan Koster
armpie-deur gearmd anon
arrebaaierspraat arbeiderspraat anon
as als, indien anon
asem adem anon
askuil kuil op het achtererf (bij de slootkant), dienend als stortplaats voor as en asfalt anon
ausk het ruikt muf/schimmel
'Ut smaakt ausk/ousk'
J. Groot/Reijn
alléskendan allengs Langzamerhand J.van der Oord
Antieketoidje Vrouw die niet erg modern is Esther Duin
abbenibig schraal. armoedig rina klein